ОБРАБОТКА НА НАРАЧКА И ИСПОРАКА ОД 2-5 РАБОТНИ ДЕНОВИ

Бесплатна испорака за нарачки над 2990 денари

Плаќање со кредитна картичка, готовина при достава и однапред.

10.000

ПРОИЗВОДИ

100+

БРЕНДОВИ

800

ВРАБОТЕНИ

КАРИЕРА

КОМЕРЦИЈАЛИСТ ЗА СИНДИКАЛНА ПРОДАЖБА Скопје

Работни обврски:

 • Воспоставување соработка со нови клиенти и редовни посети на постоечките

 • Потпишување договори и водење евиденција за клиентите

 • Преземање активности за реализација на остварување на синдикален план

 • Комуникација со комерцијалисти на синдикална продажба и малопродажни објекти

 • Прием, контрола и сортирање на документација од малопродажба

 • Контрола на исправноста на сметките, внесување и обработка во програмата ASW

 • Класификација и групирање на административни забрани по клиенти, подготовка и испраќање на наплата во дефинирани рокови

 • Информирање на клиентите за недостиг на списоци за правилно евидентирање на плаќањата, врз основа на извештајот

 • Контрола на наплатата на клиентите за кои е задолжен и комуникација со клиентите кои доцнат со плаќањето

 • Работа на терен со користење на сопствено возило со надомест на сите трошоци

Потребни квалификации

·        lll / IV степен стручно образование, општествени или природни науки

·        Пожелно работно искуство на иста или слична позиција

·        Добро познавање на пазарот за спортска облека и обувки

·        Изразена ориентираност кон клиентите

·        Добра компјутерска писменост (MS Office пакет)

·        Возачка дозвола Б категорија - активен возач и подготвеност за работа на терен

Можете да очекувате:

•       Работете во стабилна компанија

•       Редовна и стимулативна заработка

•       Месечни бонуси во согласност со остварените резултати

•       Можност за професионален развој

КОМЕРЦИЈАЛИСТ ЗА СИНДИКАЛНА ПРОДАЖБА Скопје

Работни обврски:

 • Воспоставување соработка со нови клиенти и редовни посети на постоечките
 • Потпишување договори и водење евиденција за клиентите
 • Преземање активности за реализација на остварување на синдикален план
 • Комуникација со комерцијалисти на синдикална продажба и малопродажни објекти
 • Прием, контрола и сортирање на документација од малопродажба
 • Контрола на исправноста на сметките, внесување и обработка во програмата ASW
 • Класификација и групирање на административни забрани по клиенти, подготовка и испраќање на наплата во дефинирани рокови
 • Информирање на клиентите за недостиг на списоци за правилно евидентирање на плаќањата, врз основа на извештајот
 • Контрола на наплатата на клиентите за кои е задолжен и комуникација со клиентите кои доцнат со плаќањето
 • Работа на терен со користење на сопствено возило со надомест на сите трошоци

 

Потребни квалификации:

 • lll / IV степен стручно образование, општествени или природни науки
 • Пожелно работно искуство на иста или слична позиција
 • Добро познавање на пазарот за спортска облека и обувки
 • Изразена ориентираност кон клиентите
 • Добра компјутерска писменост (MS Office пакет)
 • Возачка дозвола Б категорија - активен возач и подготвеност за работа на терен

 

Можете да очекувате:

 • Работете во стабилна компанија
 • Редовна и стимулативна заработка
 • Месечни бонуси во согласност со остварените резултати
 • Можност за професионален развој
СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАБАВКИ Скопје

Главни обврски:

 • Активно учествува во планирањето на нарачката и продажбата на робата
 • Организира набавката на роба од сите брендови
 • Организира целосен процес на работа во секторот на набавка
 • Следење и анализирање на продажбата на робата и залихите во однос на планираното
 • Подготовка и испраќање извештаи и анализи до претпоставените
 • Изработка на ценовници и нивелации за сите породажни канали

 

Потребни квалификации:

 • VII степен по економија или организациски науки
 • Напредно познавање на MS Office пакетите, особено Excel
 • Задолжително познавање на англиски јазик (напредно ниво)
 • Задолжително искуство со работа на исти или слични позиции минимум 3 години
 • Изразени аналитички вештини
 • Подготвеност за патување

 

Можете да очекувате:

 • Бонус во согласност со постигнатите резултати
 • Можност за постојано усовршување и развој
 • Динамична работна средина ориентирана кон постигнување цели
АСИСТЕНТ ЗА НАБАВКА-CATEGORY MANAGEMENT Скопје

Главни обврски:

 • Активно учествува во планирањето на нарачката и продажбата на робата
 • Активно учествува во набавката на роба од сите брендови
 • Оперативно управува со асортиманите преку системот
 • Следење и анализирање на продажбата на робата и залихите во однос на планираното
 • Подготовка и испраќање извештаи и анализи до претпоставените
 • Изработка на ценовници и нивелации за сите породажни канали

 

Потребни квалификации:

 • VII степен по економија или организациски науки
 • Напредно познавање на MS Office пакетите, особено Excel
 • Задолжително познавање на англиски јазик (напредно ниво)
 • Изразени аналитички вештини
 • Подготвеност за патување

 

Можете да очекувате:

 • Бонус во согласност со постигнатите резултати
 • Можност за постојано усовршување и развој
 • Динамична работна средина ориентирана кон постигнување цели

 

Комерцијалист за големопродажба Скопје

  Работни обврски

 • Управување со постоечката база на клиенти и воспоставување контакти со нови клиенти
 • Изработка на понуди за спортски клубови/организации и пронаоѓање на нови купувачи
 • Креирање нарачки, фактурирање, продажба на стоки
 • Преземање на продажни активности кои ќе допринесат во исполнувањето на зададените цели на месечно, квартално и годишно ниво
 • Работа на терен - посета на купувачите и барање на нови купувачи , креирање на извештаи по извршената посета
 • Следење и анализа на постигнатите резултати и подготовка на извештаи
 • Правење нарачки за големопродажните купувачи и дефинирање на артиклите
 • Ефикасна организација на функционалноста на show room
 • Административна работа во согласност на активностите во секторот на големопродажба
 • Обезбедување на наплата од купувачите

Потребни квалификации

 • •       IV / VI степен
 • •       Минимум 4 години работно искуство на исто или слично работно место
 • •       Добро познавање на пазарот за спортска облека и обувки
 • •       Изразена ориентираност кон клиентите
 • •       Добра компјутерска писменост (MS Office пакет)
 • •       Познавање на англиски јазик (средно до напредно ниво)
 • •       Возачка дозвола Б категорија - активен возач
 • Можете да очекувате:
 • •       Работете во стабилна компанија
 • •       Редовна и стимулативна заработка
 • •       Бонуси во согласност со перформансите
 • •       Можност за професионален развој
Продавач во малопродажен објект Струмица,Diamond Mall-Скопје,Point Reatil-Чаир, Градски Стадион-Скопје,Куманово,Тетово

Главни задолжувања:

 • Високo ниво на услуга и посветеност на купувачите
 • Познавање на целокупниот асортиман на артиклите во малопродажниот објект
 • Давање информации на купувачите за моментални акции
 • Спроведување на процедурите за излагање на робата
 • Прием на роба и средување магацински простор

 

Потребни квалификации:

 • III/IV степен стручна спрема
 • Задолжително искуство во работа со системи за малопродажба
 • Познавање работа на компјутер
 • Флексибилност и подготвеност за работа со различни луѓе
 • Прецизност и точност во работата

 

Можете да очекувате:

 • Работа во стабилна компанија
 • Бонуси во склад со остварените резултати
 • Можност за константно усовршување и развој
ЗАМЕНИК ШЕФ ВО МАЛОПРОДАЖЕН ОБЈЕКТ Скопје

Главни задолжувања:

 • Високо ниво на услуга и посветеност во услужувањето на купувачите
 • Познавање на целокупниот асортиман на артиклите во малопродажниот објект
 • Ажурирање на документацијата која ја следи работата во малопродажниот објект и работа на каса
 • Организација на вработените во малопродажниот објект
 • Давање информации на купувачите за моментални акции
 • Спроведување на процедурите за изложување на робата
 • Прием на роба и средување магацински простор
 • Активно учество и предлог на мерки за подобро работење

Потребни квалификации

 • Минимум IV степен стручна спрема
 • Минимум 1 година работно искуство на позиција заменик шеф во малопродажен објект
 • Познавање на работа со компјутери
 • Прецизност и точност во работата
 • Ориентираност кон купците и издржани продажни вештини

Можете да очекувате:

 • Работа во стабилна компанија
 • Бонуси во склад со остварените резултати
 • Можност за константно усовршување и развој

 

ШЕФ НА МАЛОПРОДАЖЕН ОБЈЕКТ Скопјe,Струмица

Главни задолжувања:

 • Познавање на целокупниот асортиман на артиклите во малопродажниот објект и постапки со со истиот во согласност со стандардите
 • Посед и ажурирање на документацијата која следи во малопродажниот објект
 • Организација на вработените во малопродажниот објект.
 • Активно учество и предлог на мерки за подобро работење

 

Потребни квалификации:

 • Минимум IV степен стручна спрема
 • Минимум 1 година работно искуство во раководење
 • Познавање работа на компјутер
 • Ориентација кон купувачите и изразени продажни вештини

 

Можете да очекувате:

 • Работа во стабилна компанија
 • Динамична и стимулирана работна средина
 • Можност за константно усовршување и развој

Д Спортска Опрема 2024 Сите права задржани . Изработка Smart Web Izrada Smart Web