КОНТАКТ

ДТЗ Делта Спорт дооел Скопје
ул. 1732 бр. 2
1000 Скопје
+389 02 3070 176
onlinemk@djaksport.com
подетални информации за трговецот
 
 
 
 

Податоците се од информативен карактер и подложни на промена. Сите прикажани производи се дел од нашата понуда, но не подразбираат достапност во секој момент. За жал, не можеме да гарантираме дека описот на производот, сликите и информациите се без грешка.