Сигурност на податоци

Сигурноста на податоците при купување ги гарантира процесорот на платежните картички, Уни Кредит Банка а.д. Белград, со што комплетниот процес на наплата се извршува на страниците на Банката.
Во ниту еден момент податоците за платежните картички не се достапни на нашиот систем. Доколу имате Visa, MasterCard или Maestro платежна картичка одобрена од страна на Банката издавач за онлајн плаќање, изберете го овој начин на плаќање. Откако ќе ја потврдите порачката, ќе бидете усмерени на веб – страницата на Уни Кредит Банка. На страницата на Банката вршите внес на податоци од платежните картички и го извршувате плаќањето. Доколку трансакцијата е успешна, ќе бидете вратени на нашата веб – страница со известување дека плаќањето е успешно извршено. Во случај, плаќањето да не е успешно, ќе бидете вратени на нашата веб – страница со информација за неуспешно плаќање и ќе можете да го повторите плаќањето или да изберете друг начин на плаќање.
Доверливите информации се пренесуваат по пат на јавни мрежи во заштитена (криптирана) форма со употреба на SSL протоколи и PKI системи, како моментално најсовремени криптографски технологии. Од сигурносни причини, податоците за Вашата платежна картичка се видливи само за Уни Кредит Банката како процесор на картичките. Веб - страната на Банката е заштитен и сигурен за овој начин на плаќање.