Курирска испорака на територија на Република Македонија

Рок на испорака

По направената порачка, ќе бидете известени за нејзиниот статус по пат на електронска пошта. Периодот за испорака на порачката е од 3-5 работни денови. Порачките кои се пратени во петок и за време на викендите ќе бидат доставени во текот на наредната недела.


Преземање на пратката

Пратката пристигнува на адреса во период од 8 до 16 часот. Од курирот преземате пратка на која има фактура за вашата нарачка и по таа фактура ви се наплаќа, а копија од истата фактура се наоѓа и внатре во самата пратка.
Потребно е во тој период, на адресата да има присутна личност која ќе ја преземе пратката. Курирот, секоја пратка се обидува да ја врачи во два наврати.
Доколку, курирот не Ве пронајде на адресата, ќе ве повика на телефонскиот број кој сте го оставиле при креирање на порачката и ќе Ви договори нов термин за испорака. Доколку и вториот пат не Ве пронајде на адресата, пратката се враќа во просториите на Д Спортска Опрема.


Цена на испорака

Испораката за сите нарачки над 2490 денари е бесплатна. За нарачки под 2490 денари, се наплаќаат 130 денари достава. Во случај на замена, трошоците за враќање на робата ги сноси купувачот.