Станете дел од Д Спорт loyalty фамилијата!


СУПЕР ПОВОЛНОСТИ

         И на АКЦИСКИ АРТИКЛИ

Само за најверните купувачи, подготвивме купување по супер цени.
Со Д Спорт loyalty картичката, бидете први информирани за новата колекција и претстојните акции.
Остварете посебни поволности и попусти при купувањето.

Секое купување ви носи одреден број на поени.

1 поен = 1 денар.

По секое купување, поените се пресметуваат и претвораат во денари на Вашата сметка на Д Спорт картичката.
Заработените поени можете да ги искористите во следното купување или да ги собирате и искористите во купувањето кога Вие тоа ќе го посакате.
Поените кои ги стекнавте со купување преку нашиот сајт ќе бидат на вашата картица во рок од 20 денови од денот на плаќање и имаат рок на важење до година дена.
Бројот на оставрени поени зависи од висината на купувањето и категоријата на картичката.
Поените се заработуваат на база на категоријата во моментот на купување, без обѕир на износот на сметката.
Категории на картичката: Silver, Gold и Platinum.
Пример: Silver 150 денари. За секое купување, добивате 3% од износот во поени. 1 поен=1 денар. Со купување на роба во вредност од 100 денари, добивате 3 поени=3 денари.При користењето на ,,заработените поени“, се стекнуваат и нови поени на наплатениот дел од сметката. Пр. При плаќањето, сметката се намалува за износот на ,,заработените поени“, а новите поени се добиваат само на наплатениот дел од сметката, а не на целата сметка.

Во случај на губење или кражба на картичката, корисникот е обврзан да го пријави нестанокот на картичката на бесплатниот телефонски број на кол центарот +389 02 3070 176 .

Во случај на губење на картичката, остварените поени не се пренесуваат на новата картичка.

Д Спорт loyalty картичката важи на територијата на Република Северна Македонија.

*Правото на користење на заработените поени се остварува на целокупниот асортиман и акциски производи. Поените не можат да се остварат со купување преку сајтот, со Д Спорт Специјал или Д Спорт картичка за попуст.
Попустите не можат да се кумулираат (собираат) со други поволности*